Citymail | shipping smarter

transport

Benut de technologische mogelijkheden voor beter logistiek

De ambitie is dat de Nederlandse logistieke sector in 2020 een internationale toppositie heeft, maar om dit te realiseren is het slimmer benutten van de technologische mogelijkheden noodzakelijk. Robin Scholten benoemt drie essentiële aandachtspunten.

Meer

Russische boycot raakt elke supply chain

De Russische boycot raakt niet alleen de groente- en fruittelers in de Europese Unie, maar transporteurs en verladers in heel Europa. Door de toestroom van Oost-Europese transportbedrijven zullen ook in Nederland transporttarieven verder onder druk komen te staan.

Meer

Vervoer NL groeit 80 procent in 49 jaar

Uit een onderzoek van Statline blijkt dat de groei van het binnenlands wegvervoer door Nederlandse bedrijven in 49 jaar met tachtig procent is toegenomen. Vervoerders brachten vooral meer voedingsmiddelen en consumentengoederen van A naar B.

Meer