Citymail | shipping smarter

mailbestand

Het geheim van een groeiend mailbestand

Het staat buiten kijf dat een groeiend mailbestand belangrijk is voor succesvolle mailcampagnes. Maar dat blijkt niet zonder slag of stoot te gaan.
Meer